Da li mi treba? Možda- Ne. Da li ga želim? Definitivno- Da.